Hakkımızda

Yarın İçin Şimdi Derneği

Türkiye’yi gençleri ile birlikte adil, mutlu ve ekonomisi güçlü bir ülke yapmak için yola çıktık.

0

Gönüllü

0

Şehir

0

Aktif Proje

Vizyonumuz

Türkiye’deki gençlerin temsilcisi olarak Türkiye’nin çoğulcu, şeffaf, katılımcı bir demokrasiyle, ekolojik haklara saygılı, sürdürülebilir bir şekilde kalkınması için katkı sunmak.

Misyonumuz

Gençlerin yaşadığı sorunları ve beklentilerini tespit ederek, sivil toplum, iş dünyası, kamu sektörü ve diğer paydaşların katılımıyla çözümler geliştirerek bu çözümleri hayata geçirmek, belirlenen çözümlerin hayata geçirilmesi için gerektiği hallerde karar vericiler ile iletişim kurmak, kamuoyunu bilgilendirerek kamuoyu oluşmasını sağlamak ve uygulama sonuçlarını takip ederek her alanda bir gelişim yaşanmasına neden olan saygın bir sivil toplum örgütü olmaktır.