İnternetsiz Köy Kalmasın

Türkiye’nin 81 ilinde binlerce köyde bugün hala internet yok. İnternet erişimi olmaması hem nesiller arasında hem de gençler arasında internet erişimi bakımından eşitsizliği büyütüyor, fırsat eşitliğinin yaşanmasına engel oluyor. Yarın İçin Şimdi harekete geçiyor, Türkiye’de internetsiz köy kalmasın diyerek yüzlerce köye internet erişimi sağlıyor, çocuk ve gençlerimizin hak ettikleri internete kavuşması için çalışıyoruz.

Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler için dijital ekonomik ve insani kalkınmanın önünde büyük bir engel. Kalkınma kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ve hükümetler için önemli bir konu olması gereken dijital uçurumu kapatmak, Türkiye’nin de gençlerine hak ettikleri olanakları sunmak anlamına geliyor. Yürüttüğümüz “İnternetsiz Köy Kalmasın” projesi ile dijital uçurumu kapatmak için önemli bir adım atıyor, ekonomik ve insani kalkınma için desteklerinizi bekliyoruz.